Uskikket: Et ord som enhver lærer frykter...

... og lærerstudenter skyr unna…

Stemples du som uskikket, så er du dømt…

“Du er USKIKKET!” Ditt gode navn og rykte er ødelagt…

For uskikket er et bannord i skolen…

Dine karakteregenskaper bryter med lærerjobbens krav…

Finn deg et nytt levebrød…

Uskikket - Uønsket - Utstøtt

Våren 2022 gikk Jonathan P. Stang fra mønsterstudent til monsterstudent på under 24 timer.

Som lærerstudent observerte han en svært emosjonelt ladet undervisning av trettenåringer.

Jonathan sa ifra. Etter timen. På tomannshånd med læreren. Ingen elever var til stede.

Han kritiserte læreren for å ha formanet barna til å støtte hennes egen hjertekjære politiske kampsak; Pride-bevegelsen. Jonathan mente at i rollen som lærer må hun være mer nøytral.

Læreren benektet ikke hva hun hadde gjort. Tvert imot, hun mente seg berettiget.

Jonathans ytring fikk katastrofale følger.

Slik kan skolens meningsdiktatur utspille seg.

Fra Norge til Marokko

Hele våren 2022 kjempet Jonathan mot uriktige anklager.

Skolen startet en hekseprosess som universitetet ikke nølte med å omfavne.

Byråkratenes uredelighet var svært ydmykende. Jonathan ble fullstendig rettsløs. Ingen ønsket å avdekke skolens løgner.

Sommeren 2022 hadde Jonathan fått nok av falske anklager og forsøk på omskolering.

Jonathan dro i eksil 1. august 2022.

Han la ut på en årelang sykkelreise, og forlot familie, venner, lærerstudiet og en godt betalt IT-jobb.

I Nord-Spania bestemte Jonathan seg for at en bok måtte skrives om hendelsene dyttet han ut på reisen.

Nå, etter 14 måneder på sykkelreise fra Norge til Marokko, etter 10 tusen kilometre tilbakelagt gjennom ti vesteuropeiske land, er denne boken nesten ferdig skrevet.

Forhåndskjøp boken skrevet i eksil

Er du nysgjerrig på forfatterens sykkelreise eller interessert i å bli kjent med ham på sosiale medier?

Klikk følgende lenke for å å se på hans Wordpress reiseblogg gjennom Vest-Europa, eller klikk på en av de etterfølgende ikonene for å bli kjent i sosiale medier.